Czym się zajmujemy

Wspieramy

Wspieramy mamy podejmujące wyzwania zawodowe i osobiste.

Pomagamy

Ułatwiamy rodzicom łączenie życia rodzinnego z zawodowym.

Kreujemy

Tworzymy społeczeństwo oparte na otwartej komunikacji i współpracy międzysektorowej.

Promujemy

Promujemy inkluzję społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnościami.

O nas

Działamy na rzecz poprawy jakości życia wszystkich członków społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi. Naszym celem jest ułatwianie rodzicom łączenie życia zawodowego z rodzinnym oraz osobistym. Cel ten realizujemy poprzez działania kierowane bezpośrednio do rodziców, ale również poprzez działania upowszechniające ideę work-life balance wśród pracodawców i decydentów. Wierzymy, że wszechstronny rozwój każdego człowieka jest warunkiem budowania społeczeństwa obywatelskiego, opartego na wzajemnym zaufaniu, otwartej komunikacji i współpracy międzysektorowej

NASZ ZESPÓŁ

Nasz zespół to profesjonaliści
Przesłany obraz

Monika Dargas-Miszczak

Prezes Zarządu Fundacji
Przesłany obraz

Łukasz Miszczak

Wiceprezes Zarządu Fundacji