Menu

Nasza misja

Sierpień 18, 2016 - O Fundacji
Nasza misja

Działamy na rzecz poprawy jakości życia wszystkich członków społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi. Naszym celem jest ułatwianie rodzicom łączenie życia zawodowego z rodzinnym oraz osobistym. Cel ten realizujemy poprzez działania kierowane bezpośrednio do rodziców, ale również poprzez działania upowszechniające ideę work-life balance wśród pracodawców i decydentów.