Menu

Strefa biznesu

Sierpień 17, 2016 - O Fundacji
Strefa biznesu

Tworzymy społeczeństwo oparte na otwartej komunikacji i współpracy międzysektorowej.

Współczesny biznes potrzebuje innowacyjnego podejścia do zarządzania. Wielu przedsiębiorców podziela opinie, że implementacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju jest niezbędna do osiągania wzrostu i utrzymania konkurencyjności na rozwijającym się globalnym rynku produktów i usług. Jednym z obszarów działań Fundacji Strefa Innowacji jest promowanie i rozwijanie współpracy sektora biznesu z organizacjami pozarządowymi, jako drogi do kreowania struktur przynoszących obopólne korzyści przedsiębiorcom oraz ich interesariuszom.

 

Zapraszamy do zapoznawania się z działaniami fundacji na rzecz rozwoju wspólpracy sektora przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi oraz prezentowanymi przez nas dobrymi praktykami w tym zakresie.

Artykuły:

Zapraszamy Na Dni Organizacji Pozarządowych