Menu

Strefa społeczna

Sierpień 17, 2016 - O Fundacji
Strefa społeczna

 

W Fundacji Strefa Innowacji dbamy o wszechstronny rozwój wszystkich członków rodziny. Nasze działania kierujemy do osób, które decydując się na powiększenie rodziny z braku czasu często rezygnują z własnego rozwoju osobistego lub też, co dotyczy zwłaszcza kobiet, zawodowego. Chcemy wspierać rodziców w ponownym definiowaniu swoich celów życiowych i realizowaniu własnych pasji oraz pomagać kobietom w podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych w zgodzie z własnymi potrzebami.

W codziennych działaniach kierujemy się przekonaniem że każdy człowiek ma do wypełnienia ważną rolę. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by nasza oferta uwzględniała potrzeby osób z różnymi ograniczeniami, w tym z niepełnosprawnościami. Wierzymy, że w ten sposób bierzemy udział w tworzeniu społeczeństwa opartego na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Zapraszamy do zapoznawania się z działaniami fundacji na rzecz rozwoju wszystkich członków rodziny oraz prezentowanymi przez nas dobrymi praktykami w tym zakresie.

Projekty: