fbpx

Aktywny Senior 2023 – Edukacja Cyfrowa i Językowa

Dwójka uśmiechniętych seniorów przy laptopie.

O Projekcie

Celem projektu jest włączenie cyfrowe seniorów 60+ poprzez edukację cyfrową oraz językową. Działania mają na celu zwiększenie umiejętności osób starszych w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami i innych nowych mediów, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych. Działania projektowe zostaną przeprowadzone za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, tj. komunikatora Zoom Meetings. Seniorzy podejmą praktyczną naukę w zakresie obsługi nowoczesnych technologii oraz zdobędą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. Ww. działania uzupełnią grupowe warsztaty języka angielskiego dostosowane do możliwości edukacyjnych seniorów.

Okres realizacji projektu: 01.04.2023 – 31.12.2023 r.

Dla kogo?

 • dla seniorów w wieku od 60 lat, w tym również posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
 • zamieszkujących obszar m.st. Warszawy, gminę miejską: Pruszków oraz gminy miejsko-wiejskie Grodzisk Mazowiecki i Piaseczno (woj. mazowieckie).
 • posługujących się komputerem w stopniu podstawowym i posiadających dostęp do internetu .

Znajomość języka angielskiego nie jest wymagana.

Co oferujemy

 • Indywidualne konsultacje z informatykiem w zakresie przygotowania do korzystania z nowoczesnych technologii, w tym platformy Zoom Meetings i innych aplikacji wspomagających (termin: lipiec, sierpień, 3 – 4 godziny na osobę)
 • Warsztaty grupowe z zakresu nowoczesnych technologii/cyberbezpieczeństwa (termin: wrzesień – grudzień, 2 grupy x 22,5 godziny). Zakres tematyczny: profil zaufany, funkcje Internetowego Konta Pacjenta, rozliczanie podatków drogą elektroniczną, e-usługi – skuteczny kontakt z policją dla osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów, elektroniczny dostęp do informacji publicznych
 • Warsztaty grupowe z języka angielskiego w grupach 4–  5 osobowych (termin: wrzesień – grudzień, w 3 grupach x 32 godziny)

 

i

Jesteś zainteresowany?

Aby zapisać się do Projektu, wykonaj poniższe kroki:

 1. Zapoznaj się z Regulaminem Projektu, link poniżej:
  Regulamin Projektu (plik PDF, rozmiar 1 MB, otworzy się w nowym oknie)
 2. Pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz Formularz Zgłoszeniowy, link poniżej:
  Formularz Zgłoszeniowy (plik PDF, rozmiar 1MB, otworzy się w nowym oknie)
 3. Pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz Zgodę na wykorzystanie wizerunku, link poniżej:
  Zgoda na wykorzystanie wizerunku (plik PDF, rozmiar 1MB, otworzy się w nowym oknie)
 4. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością przygotuj kopię Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne
 5. Powyższe dokumenty wyślij skanem na adres: aktywnysenior@strefai.org.pl

Masz pytania?

Nr tel. 504125898
E-mail: aktywnysenior@strefai.org.pl

dwie osoby siedzące przy tablecie

Zadanie “Aktywny Senior 2023 – Edukacja Cyfrowa i Językowa” jest współfinansowane ze środków  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.
Kwota dotacji 34 100,00 PLN

Logotyp aktywni plus
logotyp ministerstwa zdrowia
flaga oraz godło Polski
...