fbpx

Niedawno zakończyliśmy nasz projekt „Aktywny Senior 2023 – Edukacja cyfrowa i językowa”. Celem projektu było włączenie cyfrowe seniorów 60+ poprzez edukację cyfrową oraz językową. Działania miały na celu zwiększenie umiejętności osób starszych w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.

Działania projektowe zostały przeprowadzone za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, tj. komunikatora Zoom Meetings. Seniorzy podjęli praktyczną naukę w zakresie obsługi nowoczesnych technologii oraz zdobyli wiedzę w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego.
Powyższe działania zostały uzupełnione grupowymi warsztatami języka angielskiego dostosowanymi do możliwości edukacyjnych seniorów.

Tradycyjnie już, przed zakończeniem projektu, zapytaliśmy naszych Uczestników o ich opinie i wrażenia. Posty z opiniami Kursantów publikowaliśmy regularnie na naszym facebookowym profilu od 16 listopada, co czwartek, aż do 18 stycznia.

Uczestnicy docenili możliwość nauki języka angielskiego. W ich opiniach często pojawia się chęć podróżowania, w czym, znajomość języka obcego na pewno im pomoże:

„Uczę się języka angielskiego, ponieważ zamierzam podróżować. Znajomość języka na pewno mi się przyda”, napisał pan Piotr. Podobnie pani Ewa, która dzięki szkoleniu językowemu, będzie umiała porozumieć się w prostych sytuacjach życia codziennego za granicą.

Kolejnym ważnym aspektem projektu, często wymienianym i docenianym przez Uczestników, było nabycie umiejętności załatwiania różnych spraw przez Internet. Kursanci nauczyli się bowiem obsługi takich platform jak np. internetowe konto pacjenta. Zgodnie uznają, że jest to bardzo wygodne rozwiązanie:

„Podczas warsztatów dowiedziałam się, jak wiele spraw można załatwić drogą online”, przyznaje pani Ewa, której wtóruje pani Dorota pisząc: „Podczas warsztatów dowiedziałam się, jakie sprawy można załatwić bez wychodzenia z domu”.

Zasadność warsztatów trafnie podsumowuje pani Ewa: „Dzięki udziałowi w projekcie zdobyłam wiele cennych dla mnie wskazówek, ułatwiających funkcjonowanie w życiu codziennym”, stwierdza.

Niemniej ważne było nauczenie się bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu; dzięki udziałowi w warsztatach z zakresu cyberbezpieczeństwa, Seniorzy dowiedzieli się, na co uważać, by nie paść ofiarą internetowego oszustwa.

Podsumowując ten projekt, trzeba wziąć pod uwagę również jego wpływ na szeroko pojmowaną aktywizację Seniorów. Wielu z nich odważyło się zrobić coś nowego, być może wyjść ze swojej strefy komfortu, nauczyć się nowych rzeczy, współpracować z innymi w grupie. W wielu opiniach sami Uczestnicy podkreślają tę kwestię:

„Dzięki udziałowi w projekcie spędzam czas aktywnie i wartościowo. Czuję, że się rozwijam”, przyznaje pani Dorota, a pan Piotr, pisze, że dzięki zajęciom w projekcie „nie rdzewieje”.

Cieszymy się, że nasz projekt przyniósł tak pozytywne zmiany w życiu wielu Seniorów. Dziękujemy za opinie i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych projektach.

Zadanie “Aktywny Senior 2023 – Edukacja Cyfrowa i Językowa” jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

...