fbpx

O Projekcie

Celem projektu jest włączenie cyfrowe seniorów 60+ poprzez edukację cyfrową oraz językową. Działania mają na celu zwiększenie umiejętności osób starszych w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami i innych nowych mediów, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych. Działania projektowe zostaną przeprowadzone za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, tj. komunikatora Zoom Meetings. Seniorzy podejmą praktyczną naukę w zakresie obsługi nowoczesnych technologii oraz zdobędą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. Ww. działania uzupełnią grupowe warsztaty języka angielskiego dostosowane do możliwości edukacyjnych seniorów.

Okres realizacji projektu: 01.04.2023 – 31.12.2023 r.

Dla kogo?

 • dla seniorów w wieku 60 i więcej lat
 • zamieszkujących obszar m.st. Warszawy, gminy miejskie: Pruszków oraz gminy miejsko-wiejskie Grodzisk Mazowiecki i Piaseczno (woj. mazowieckie).
 • osoby z niepełnosprawnością będą zobowiązane do przedłożenia Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne.
 • nie jest konieczna znajomość języka angielskiego
 • Seniorzy, którzy chcą przystąpić do uczestnictwa muszą:
  • posiadać umiejętność posługiwania się komputerem w stopniu podstawowym
  • mieć dostęp do komputera z łączem internetowym

Co oferujemy?

 • Indywidualne konsultacje z informatykiem w zakresie przygotowania do korzystania z nowoczesnych technologii, w tym platformy Zoom Meetings i innych aplikacji wspomagających
 • Warsztaty grupowe z zakresu nowoczesnych technologii/cyberbezpieczeństwa
 • Warsztaty grupowe z języka angielskiego – warsztaty obejmą naukę języka angielskiego na poziomie znajomości od A1 do max. B1.

Jesteś zainteresowana / zainteresowany?

Aby zapisać się do Projektu, wykonaj poniższe kroki:

UWAGA: Formularz Zgłoszeniowy wkrótce będzie dostępny.

 1. Pobierz, wydrukuj, wypełnij i podpisz Formularz Zgłoszeniowy, link poniżej:
  Formularz Zgłoszeniowy (plik PDF)
 2. Pobierz, wydrukuj, zapoznaj się i podpisz Regulamin Projektu, link poniżej:
  Regulamin Projektu (plik PDF)
 3. Pobierz, wydrukuj i podpisz Zgodę Uczestnika Projektu, link poniżej:
  Zgoda Uczestnika Projektu (plik PDF)
 4. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością przygotuj kopię Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne
 5. Powyższe dokumenty wyślij pocztą, nasz adres:
  Fundacja Strefa Innowacji, ul. Przy Forcie 12/39, 02-495 Warszawa.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu:

adres e-mail: kontakt@strefai.org.pl
nr tel. 504125898

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

logo projektu aktywny senior 2023
Flaga i godło Polski

 

...