fbpx

Pierwszym etapem realizacji projektu „Aktywny Senior 2023 – Edukacja Cyfrowa i Językowa” były spotkania indywidualne w ramach szkoleń informatycznych. Na przełomie sierpnia i września każdy z seniorów uczestniczył w takim spotkaniu, którego tematyka obejmowała omówienie i podstawową obsługę aplikacji Zoom oraz aplikacji Dysk Google.

Przed rozpoczęciem szkoleń każdy z seniorów oceniał swoją umiejętność obsługi komputera oraz znajomość aplikacji wypełniając ankietę. Przed szkoleniami indywidualnymi około 80% uczestników określiła swoją wiedzę w tym zakresie jako 3 w pięciostopniowej skali. Ponad połowa ankietowanych (60%) uznała, że obsługuje Zoom na poziomie 2, a dysk Google na 3. Po przeprowadzonych szkoleniach seniorzy wypełniali również ankietę ewaluacyjną. Każdy z seniorów przyznał, że szkolenie było pomocne i wysoko ocenił jego jakość. Swoją obsługę aplikacji Zoom każdy z seniorów ocenił albo na 4, albo na 5. Natomiast, jeśli chodzi o Dysk Google, również nastąpił wyraźny postęp w ocenie umiejętności jego obsługi – nie było oceny mniejszej niż 3, gdzie przed szkoleniem zazwyczaj była to 1 lub 2.

Cieszy nas zaangażowanie i chęć nauki, nierzadko nowych dla seniorów aplikacji. Na szkoleniu każdy z seniorów zdobył wiedzę, ale to dzięki własnej pracy i poświęconemu czasowi nauczyli się i nabrali pewności w obsłudze wspomnianych aplikacji.

Praktyczne umiejętności w korzystaniu z Zoom i Dysku Google seniorzy będą mogli szlifować w ramach szkoleń językowych, gdyż lekcje prowadzone są na platformie Zoom, a materiały dydaktyczne umieszczone na Dysku Googla. Obsługa tych aplikacji będzie również nieodzowna w uczestnictwie w warsztatach online.

Celem projektu jest włączenie cyfrowe seniorów 60+ poprzez edukację cyfrową oraz językową. Proponowane działania mają na celu zwiększenie umiejętności osób starszych w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami i innych nowych mediów, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.

Zadanie “Aktywny Senior 2023 – Edukacja Cyfrowa i Językowa” jest współfinansowane ze środków  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

...