fbpx

W trzeciej edycji projektu Młodzi Sprawni Językowo tak, jak w poprzednich edycjach uczestnicy na początku i końcu kursu musieli zmierzyć się z różnymi formalnościami; między innymi przesłać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności czy zgodę na przetwarzanie wizerunku. Istotnym elementem, ważnym przy ocenianiu efektywności projektu było wypełnianie ankiet – przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu. Mowa tu o ankietach z warsztatów rozwojowych. Przeanalizowanie udzielonych odpowiedzi pozwala nam stwierdzić, że udział w warsztatach rozwojowych okazał się pod wieloma względami korzystny.  Porównując wyniki ankiety końcowej, widać, że średnia ocen jest satysfakcjonująca w wielu obszarach, ponieważ aż w dziesięciu z dwunastu poprawił się wynik.

O co pytaliśmy w ankietach? Uczestnicy, przed rozpoczęciem zajęć, odpowiadali na pytania związane z ich przekonaniami na swój temat, między innymi: czy uważają siebie za osoby silne psychicznie, skutecznie radzące sobie z problemami. Chcieliśmy wiedzieć, czy potrafią dbać o siebie i swoje potrzeby, zarządzać sobą w czasie i radzić sobie ze stresem. Kilka pytań dotyczyło komunikacji z innymi i rozumienia emocji, swoich oraz innych osób. We większości tych obszarów zanotowaliśmy poprawę. Odpowiedzi udzielone przez uczestników po zakończeniu cyklu warsztatów rozwojowych były średnio o kilka procent wyższe niż przed ich rozpoczęciem.

Na zakończenie udziału w projekcie kursanci wypełnili również ankietę ewaluacyjną, w której pytaliśmy o wzrost kompetencji językowych z wybranego języka obcego i sposób nauczania przez lektorów. Wyniki tej ankiety także okazały się bardzo pozytywne, ponieważ z języka angielskiego uczestnicy zwiększyli swoje kompetencje o 80%, z języka niemieckiego o 100% i języka hiszpańskiego również o 100%. Cieszy nas taki wskaźnik. Również wyniki testów z języka angielskiego i hiszpańskiego, które zostały wypełnione na początku, były niższe  w porównaniu z wynikami uzyskanymi po zakończeniu zajęć.  Z języka niemieckiego test nie był wykonywany, ponieważ nauczano tego języka na poziomie podstawowym. Testy wskazują, że wiedza zwiększyła się o ok. 5 pkt.

Mamy nadzieję, że ten artykuł przekona nowe osoby do udziału w kolejnych edycjach projektu „Młodzi Sprawni Językowo” i innych projektach językowych naszej Fundacji.

...