fbpx

Od września do grudnia nasza fundacja uczestniczyła w projekcie „Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy”, będącym inicjatywą towarzyszącą Programowi Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału i wizerunku organizacji pozarządowych. Działając w ramach akcji informacyjnej, organizacja może planować różnorodne działania promocyjne i komunikacyjne, które, oparte na aktualnej diagnozie, wspierają rozwój marki oraz osiągnięcie zamierzonych celów.

W ramach projektu „Szkoła Aktywnego Sektora” zorganizowaliśmy akcję promocyjną, skupiającą się na tematyce dostępności cyfrowej. Nasze działania obejmowały przeprowadzenie ankiety wśród osób z niepełnosprawnością wzroku. Celem badania było pozyskanie informacji dotyczących problemów z dostępnością, na jakie natrafiają osoby z dysfunkcją wzroku podczas korzystania z różnych stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Wyniki ankiety stały się inspiracją do napisania e-booka pt. „5 kroków do dostępności cyfrowej stron internetowych”. W poradniku opisaliśmy elementy, których prawidłowe zaprojektowanie i umieszczenie na stronie lub w aplikacji wpływa na ocenę dostępności. Te elementy zostały wymienione przez respondentów w ankiecie oraz wynikają z naszego doświadczenia w badaniu i audycie stron internetowych. Wspomniane elementy to: kontrast, styl i rozmiar czcionki, tekst alternatywny, struktura oraz etykiety przycisków i pól formularzy.

W ramach projektu nasi eksperci uczestniczyli w spotkaniach z ekspertem z dziedziny promocji i marketingu online, gdzie ustalaliśmy plan kampanii reklamowej, konsultowaliśmy treści oraz grafiki promocyjne. Dzięki doświadczeniu i uwagom eksperta dostosowaliśmy naszą stronę, utworzyliśmy stronę do zapisu na e-book oraz udoskonaliliśmy mechanizm listy kontaktowej i wysyłania wiadomości.

Podczas konsultacji zdobyliśmy także umiejętność korzystania z menadżera reklam, co pozwoliło nam stworzyć kampanię reklamową na Facebooku. Jej celem było rozpowszechnienie e-booka, kierując ją do grup profilowych związanych z małym i średnim biznesem oraz branżą programistyczną i twórcami stron internetowych. Te pierwsze kroki w obszarze profesjonalnej akcji reklamowej dostarczyły nam cennego doświadczenia, które wykorzystamy przy tworzeniu kolejnych kampanii.

Pod opieką eksperta nauczyliśmy się analizować i interpretować wskaźniki takie jak kliknięcia, wyświetlenia oraz inne dane dostarczane przez narzędzia analityczne. Według opinii eksperta nasza kampania cieszyła się zainteresowaniem, co potwierdzał wskaźnik wyświetleń reklam do wskaźnika kliknięć – około 20%.

Udział w projekcie oraz praktyczne zapoznanie się z procesem planowania, tworzenia i analizy kampanii reklamowej online stanowi dla naszej organizacji nieocenioną wartość. Zamierzamy wykorzystać zdobyte doświadczenie do promocji naszych usług związanych z badaniem i testowaniem dostępności cyfrowej stron internetowych dla podmiotów biznesowych sektora prywatnego.

Projekt Szkoła Aktywnego Sektora jest współrealizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w latach 2021-2024. Finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 

...