„Droga do celu jest równie ważna jak sam cel”.- warsztat rozwojowy dla osób z dysfunkcją wzroku w ramach projektu „Młodzi Sprawni Językowo”, styczeń  2021r.

„Droga do celu jest równie ważna jak sam cel”.- warsztat rozwojowy dla osób z dysfunkcją wzroku w ramach projektu „Młodzi Sprawni Językowo”, styczeń 2021r.

Ostatni, styczniowy warsztat rozwojowy w ramach projektu „Młodzi sprawni językowo” odbył się w trzech sesjach i nosił tytuł „Droga do celu jest równie ważna jak sam cel”. Na początku omawialiśmy, jak motywować się do działania i co powoduje, że odkładamy różne rzeczy...