fbpx

Cykl „Jak żyć szczęśliwiej”

Skrót DISC pochodzi od pierwszych liter angielskich słów, określających dany typ zachowań. Każdemu typowi przypisano odpowiedni kolor, kojarzący się z konkretnym stylem zachowania. Dziś omówimy styl, który spotykamy często wśród przedstawicieli zawodów, gdzie ważna jest pomoc innym, empatia i słuchanie. Pamiętajmy jednak, że żaden konkretny styl nie jest przypisany konkretnym zawodom, jedynie osoby preferujące dany typ zachowania mogą mieć inklinacje do podejmowania konkretnych zawodów.

Styl S – stabilny (stable), odpowiada mu kolor zielony

Każdy z nas spotkał osobę, która od pierwszej rozmowy wzbudziła nasze zaufanie, empatycznie wysłuchała, czy chętnie zaoferowała pomoc, a przy tym była spokojna i zrównoważona. Zapewne była to osoba o stylu S. Mówimy o takich ludziach „siła spokoju”, „można na nim/na niej polegać jak na Zawiszy” lub „ma serce jak na dłoni”. Taka osoba jest świetnym współpracownikiem, dba o innych w grupie, ma przyjazne, spokojne podejście i zawsze solidnie wykonuje swoje zadania. Ważna jest dla niej tradycja i bezpieczeństwo. Zieloni świetnie sprawdzają się w zawodach, gdzie trzeba o kogoś zadbać, pomóc czy wysłuchać. Typ S jest REFLEKSYJNY, obserwujący oraz kieruje się EMOCJAMI. Jest nastawiony na ludzi.

Niestety, jeśli przesadzimy z intensywnością zalet, mogą one stać się naszymi wadami. W przypadku osób o stylu S dawanie bezpieczeństwa innym i silna potrzeba stabilności może być dla nich hamulcem. Takie osoby obawiają się zmian, będą ostrożne, nie będą chętnie podejmować ryzyka i raczej dążyć do zachowania status quo. Ich świetna umiejętność słuchania może doprowadzić do tego, że rzadko będą zabierać głos nie poproszone o to. Zieloni mogą być bardziej wykorzystywane przez otoczenie, dzięki swojej potrzebie i umiejętności niesienia pomocy. Powinni zatem nauczyć się stawiania rozsądnych granic oraz rozróżniania, kiedy pomoc jest potrzebna, a kiedy jest to wykorzystywanie. Łagodność takiej osoby może sprawić, że nie będzie ona wymagająca. Może być zbyt łatwowierna lub wręcz naiwna. Symbolem zielonych w ptasiej rodzinie jest gołąb.

Komunikując się z osobą o stylu S, pamiętajmy, aby rozmawiać z nią spokojnie i dopytywać, co myśli. Warto zbudować zaufanie na szczerości, nie dominować. Osoby o tym stylu lubią mieć informacje podane w uporządkowany sposób, ale lubią też skupiać się na ludziach.

Będzie dla nich ważny szacunek, dobre planowanie, praca zespołowa i równowaga.

Jeśli twój styl to styl S

Bądź bardziej asertywny.

Wypowiadaj się, wyrażaj swoje zdanie.

Działaj „tu i teraz”, mniej się zastanawiaj.

Trzymaj emocje pod kontrolą.

Nie bój się zmian i nowych rzeczy.

Zanim przejdziemy dalej….

Zrób ćwiczenie:

Czy rozpoznajesz się w stylu S? Jeśli tak, wypisz swoje mocne strony.

Zapytaj najbliższych, co w tobie lubią i co jest dla nich trudne w twoim zachowaniu.

W jaki sposób możesz zarządzać swoimi słabszymi stronami, jak możesz poradzić sobie efektywnie z wyzwaniami zachowań w stylu S?

Jeśli to nie twój styl, pomyśl, kto z twojego otoczenia zachowuje się w ten sposób – jak możesz z taką osobą komunikować się bardziej efektywnie? Co możesz dodać do listy sugestii powyżej?

Zapisz swoje refleksje – najlepiej zapisuj je regularnie – to pozwoli ci wyciągać wnioski i zmieniać swoje zachowania na bardziej efektywne.

W ostatnim odcinku z tej serii

„Cztery style zachowań – cztery źródła, z których możemy czerpać. Styl C”

Tekst powstał na podstawie obserwacji własnych oraz materiałów szkoleniowych Extended DISC Polska.

Agnieszka Mikołajewska

Life i arte coach

Certyfikowana konsultantka narzędzia analizy zachowań Extended DISC

...