fbpx

Ostatni, styczniowy warsztat rozwojowy w ramach projektu „Młodzi sprawni językowo” odbył się w trzech sesjach i nosił tytuł „Droga do celu jest równie ważna jak sam cel”.

Na początku omawialiśmy, jak motywować się do działania i co powoduje, że odkładamy różne rzeczy w czasie oraz czym się różni postanowienie od celu. Dlaczego i w jakich okolicznościach prokrastynujemy? Czy stoi za tym perfekcjonizm, czy może adrenalina, jeśli wykonamy zadanie w ostatniej chwili?

Aby skutecznie osiągać swoje cele, potrzebujemy zadbać o swoją motywację – czyli uświadomić sobie, jakie są nasze priorytety i na czym nam najbardziej zależy w oparciu o nasz system wartości, ale także jak zarządzać sobą w czasie. W tym miejscu uczestnicy podzielili się tym, co działa w ich przypadku, a następnie  mieli za zadanie przeanalizować swój kolejny dzień i zastosować matrycę Eisenhowera – jakie czynności są ważne i pilne? Które są pilne, ale nie bardzo ważne? Które są ważne, ale nie pilne? I wreszcie z czego możemy zrezygnować – które czynności nie są ani pilne, ani ważne, a skutecznie pożerają nam czas? Wybór priorytetów to bardzo ważna umiejętność – mamy do zagospodarowania określoną ilość czasu i bez świadomego wybierania, na co poświęcamy tak cenny zasób będzie nam trudno skutecznie osiągać swoje cele.

Po tym ćwiczeniu  wszyscy byli już gotowi na kolejny krok, czyli odpowiednie sformułowanie celu, według modelu SMART. Cele powinny być konkretne, mierzalne, a przede wszystkim pozytywne – nastawione na to, co chcemy osiągnąć, a nie na to, czego nie chcemy. Po dobrym sformułowaniu celu dopiero można przeanalizować, za pomocą kolejnych modeli, jakie mamy zasoby do dyspozycji, czy to, co chcemy osiągnąć, jest realne i czy mamy na to wpływ, oraz jakie są najlepsze alternatywy dla naszego celu – tak, abyśmy mogli elastycznie reagować na drodze do niego w razie wyzwań i nieprzewidzianych komplikacji.

Pytania kartezjańskie to także świetne narzędzie, aby uświadomić sobie siłę swojego celu i swojego zaangażowania, ale też, aby zmniejszyć lęk związany z możliwością porażki.

Uświadamiając sobie swoje zasoby trudno nie poruszyć tematu talentów i potencjału – i tutaj z pomocą przychodzi model Strengthfinder Gallupa, 34 talentów rozpoznanych w badaniach na wielkiej grupie osób. Każdy uczestnik miał za zadanie odnaleźć swoją dominującą piątkę słuchając opisów talentów z 4 obszarów – wykonywania, wywierania wpływu, budowania relacji i myślenia strategicznego.

Warsztaty skończyły się optymistycznie – ze świadomością, że każdy, ale to każdy z nas, posiada talenty i potencjał i może swoje szczęśliwe życie budować właśnie na tym.     

Niech dobrym podsumowaniem całego cyklu naszych warsztatów rozwojowych będą słowa samych uczestników:

„Cieszę się, że wzięłam udział w warsztatach, ponieważ pomogły mi one wzmocnić swoją asertywność i rozwiać wątpliwości odnośnie do tego, co inni myślą o nas.”

„Warsztaty bardzo mi pomogły co do nabrania pewności siebie, rozpoznania własnych mocnych i słabych stron.      Mogłem wyrazić we właściwy sposób moje emocje, korzystając z fachowej pomocy.”

„Jestem w pełni usatysfakcjonowany z udzielonej mi wiedzy i pomocy, którą otrzymałem w trakcie WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH, prowadzonych przez Panią Agnieszkę Mikołajewską. Jestem bardzo wdzięczny, że mogłem uczestniczyć w tym projekcie i poznać wspaniałych ludzi.”

„Cieszę się, że wzięłam udział w warsztatach, ponieważ mogłam zastanowić się nad swoją osobowością i zachowaniami. Największą zaletą warsztatów było to, że wyniosłam z nich wiedzę i umiejętności oraz wnioski jak zmienić swoje zachowanie na lepsze.”

Dziękuję wszystkim uczestnikom warsztatów za zaangażowanie, pozytywną atmosferę i inspirowanie siebie nawzajem – to był dobrze spędzony, owocny czas – powodzenia na wszystkich drogach Waszego życia, cokolwiek wybierzecie, bądźcie szczęśliwi!

Agnieszka Mikołajewska

...