fbpx

Za nami druga edycja Projektu „Młodzi sprawni językowo”, którego celem było zwiększenie szans edukacyjnych oraz wzrost kompetencji zawodowych młodych osób z niepełnosprawnością wzroku. W Projekcie wzięły udział osoby w wieku od 14 do 45 lat, mieszkające w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców. Projekt obejmował zajęcia z języka angielskiego i hiszpańskiego, szkolenia informatyczne oraz warsztaty rozwojowe, przeprowadzane online. Udział w wybranym kursie językowym potwierdzony został certyfikatem ukończenia kursu, a zajęcia były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. Z kolei dzięki warsztatom uczestnicy zwiększyli swoje kompetencje miękkie przydatne na rynku pracy oraz przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych. Praca warsztatowa i indywidualne spotkania coachingowe pozwoliły uczestnikom wzmocnić swoją samoświadomość i motywację do podejmowania działań i pracy zgodnie ze swoimi talentami i predyspozycjami, czego świadomość pozytywnie wpłynęła na ich poczucie wartości. Zdalna formuła kursów i warsztatów pomoże beneficjentom w radzeniu sobie na obecnym rynku pracy oraz w pracy w zdalnym zespole, a także ułatwi radzenie sobie ze stresem związanym z taką formą zatrudnienia.

Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji PZU.

Komentując swój udział w zajęciach językowych, uczestnicy podkreślali nie tylko konieczność rozwijania swoich kompetencji językowych w kontekście polepszenia swojej sytuacji na rynku pracy, ale także wartość tychże umiejętności w życiu prywatnym, podczas wyjazdów za granicę oraz w czasie rozwijania swoich pasji. Oddajmy zatem głos uczestnikom. Oto kilka refleksji, jakimi podzielili się po ukończeniu Projektu:

„Uczę się języka hiszpańskiego. Dzięki temu poznaję kulturę krajów, w których mówi się w tym języku” (Krzysztof)

„Uczę się języka angielskiego. Dzięki temu rozwijam się, nie stoję w miejscu, czuję się bardziej zmotywowany do działania, pewniejszy siebie, dowartościowany” (Tomasz)

 „Dzięki udziałowi w Projekcie Młodzi Sprawni Językowo mogę rozwijać swoje umiejętności językowe i poszerzyć swoje szanse na trudnym dla niepełnosprawnych otwartym rynku pracy” (Tomek)

 „Uczę się języka angielskiego. Dzięki temu mogę podróżować po świecie i posługiwać się językiem angielskim” (Asia)

„Uczę się języka hiszpańskiego. Dzięki temu rozwijam swoje zainteresowania, poznaję nową kulturę oraz zyskuję kolejne kompetencje” (Iza)

Wielu uczestników jest zainteresowanych kontynuacją nauki języka. Inni chętnie podejmą się także nauki innego języka, np. niemieckiego.  

Tak, jak w przypadku zajęć językowych, uczestnicy zauważyli poprawę swoich umiejętności miękkich, biorąc udział w warsztatach rozwojowych czy też indywidualnych sesjach coachingowych: 

„Udział w warsztatach rozwojowych pozwolił mi poznać siebie, swoje potrzeby, bardziej optymistycznie patrzeć na otaczający świat, uczyć się poznawać samego siebie, akceptować elementy, na które nie mam wpływu, jak niepełnosprawność czy opinia innych” (Tomasz)

„Dzięki zajęciom rozwojowym wiem, jak radzić sobie z różnymi problemami i jak je rozwiązywać” (Sylwia)

„Udział w warsztatach rozwojowych pozwolił mi na swego rodzaju introspekcję, analizę własnych emocji i zachowań, co ułatwia pracę ad sobą oraz rozumienie innych ludzi” (Basia)

„Udział w warsztatach rozwojowych pozwolił mi wzmocnić swoją pewność siebie, ćwiczyć asertywność” (Krzysztof)

Oprócz wzmocnienia asertywności, pewności siebie i poczucia własnej wartości, uczestnicy zakończyli zajęcia z listą swoich talentów i mocnych stron. Najwięcej satysfakcji przyniosła im świadomość, że każdy z nich posiada swój wyjątkowy zestaw cech i umiejętności, który stanowi ich unikatowy potencjał.  Dodatkowo fakt, iż nie muszą ograniczać się do jednego miejsca pracy czy zawodu, był zdecydowanie uskrzydlający.

Na koniec opinie o samym Projekcie:

„Dzięki udziałowi w Projekcie Młodzi Sprawni Językowo mogę się rozwijać, poszerzać swoje umiejętności, trenować szare komórki i wzmacniać swoje poczucie wartości” (Basia)

„Dzięki udziałowi w Projekcie Młodzi Sprawni Językowo mogę rozwijać się na równi z moimi pełnosprawnymi rówieśnikami oraz aktywnie partycypować w międzynarodowej wymianie myśli” (Dawid)

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i wsparcie drugiej edycji Projektu „Młodzi Sprawni Językowo”. Ufamy, że w przyszłości, w ramach kolejnych edycji Projektu, kolejne osoby będą mogły nabrać podobnych, pozytywnych doświadczeń i dzięki temu poprawić jakość swojego życia.  

Autorka tekstu: Agnieszka Mikołajewska

...