fbpx

Fundacja Strefa Innowacji ma na celu wspieranie rozwoju i podnoszenie komfortu życia społeczeństwa poprzez ułatwianie dostępu do edukacji, pracy oraz rozwoju osobistego i zawodowego. Działamy na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem, w szczególności kobiet i osób z niepełnosprawnościami. Zależy nam, by każda osoba miała możliwość rozwijania swojego potencjału i dzieliła się talentami i doświadczeniem z innymi. Jednym z projektów Fundacji jest projekt szkoleniowy „Młodzi Sprawni Językowo”.

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych oraz wzrost kompetencji językowych młodych osób (14–45 lat) z niepełnosprawnością wzroku, zamieszkujących miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Jest to druga edycja projektu, trwająca od sierpnia 2021 r. do stycznia 2022 r. – w tej edycji uczestnicy mają możliwość poprawić swoją znajomość języka angielskiego i hiszpańskiego oraz wzmocnić kompetencje miękkie w ramach oferowanych warsztatów rozwojowych.

W ubiegłorocznej edycji do udziału w projekcie zaprosiliśmy 36 osób z dysfunkcją wzroku, mieszkających w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców, które chciały poprawić swoją znajomość języka angielskiego. Kurs przeprowadzony był online, uczestnicy pracowali w małych grupach, a materiały były dostosowane do ich potrzeb. Wszyscy mieli zapewnione wsparcie techniczne i szkolenie komputerowe przed rozpoczęciem kursu. Z kolei w czasie warsztatów rozwojowych uczestnicy pracowali nad pewnością siebie, wzmocnieniem poczucia własnej wartości, asertywnością, komunikacją, lepszym zrozumieniem siebie i swoich emocji oraz odkrywaniem swojego potencjału i talentów.  Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymali stosowny certyfikat.

link do artykułu:  Fundacja Strefa Innowacji (europa.eu)

...