fbpx

Celem projektu „Lektorzy Sprawni Online” jest wsparcie lektorów języka angielskiego z niepełnosprawnością wzroku w rozwoju kompetencji zawodowych poprzez dostarczenie im funkcjonalnych i dostępnych narzędzi do pracy oraz wiedzy z zakresu prowadzenia zajęć w sposób zdalny. W oparciu o wypracowane rozwiązania lektorzy poprowadzą cykl kursów z języka angielskiego.

We współpracy z przedstawicielami środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku stworzymy elektroniczną bazę materiałów dydaktycznych dostosowaną do możliwości percepcyjnych lektorów i uczniów z dysfunkcją wzroku: 3 mini kursy oraz 30 lekcji gramatycznych i leksykalnych. Przeprowadzimy serię szkoleń informatycznych, metodycznych i rozwojowych, aby pomóc uczestnikom w zapoznaniu się z nowymi narzędziami i trendami w nauczaniu online. Następnie zaangażujemy lektorów do prowadzenia kursów języka angielskiego online dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem.
Odbiorcami projektu będzie grupa lektorów języka angielskiego z dysfunkcją wzroku z całej Polski. W trakcie projektu uczestnicy będą pracować w grupach sieciujących, a dodatkowe funkcjonalności bazy umożliwią im wymianę samodzielnie przygotowywanych materiałów dydaktycznych.
Efektami projektu będą gotowe narzędzia dla osób niewidomych i słabowidzących do nauczania języka angielskiego online. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy podniosą swoje kompetencje i nabiorą doświadczenia w prowadzeniu zajęć w sposób zdalny. Będą mogli dzielić się nowymi umiejętnościami w lokalnym środowisku, wspierać inne osoby potrzebujące oraz podejmować aktywność na otwartym rynku pracy.

Projekt „Lektorzy Sprawni Online” realizowany jest w terminie od października 2021 r. do września 2023 r. i jest finansowany z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy z Funduszy EOG.

Link do artykułu: Fundacja Strefa Innowacji Projekt „Lektorzy Sprawni Online” | EPALE (europa.eu)

...