„Moje zdrowie psychiczne – moje życie”

O Projekcie

Celem Projektu  jest udzielenie profesjonalnego wsparcia psychologicznego osobom z niepełnosprawnościami oraz ich bliskim (np. rodzicom, dzieciom, rodzeństwu, wnukom, opiekunom.). Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby z całej Polski. Każdy z uczestników projektu będzie mógł skorzystać z 15 godzin indywidualnych porad psychologicznych. Konsultacje będą odbywać się w sposób zdalny.

Dla kogo?

 • dla osób z niepełnosprawnością lub osób z najbliższego otoczenia osoby z niepełnosprawnością (rodzice, rodzeństwo, współmałżonek, dziadkowie, i inni opiekunowie).
 • dla osób pełnoletnich i małoletnich za zgodą przedstawiciela ustawowego
 • dla mieszkańców Polski.

Jesteś zainteresowany?

Aby zostać kandydatem do Projektu, wykonaj poniższe kroki:

 1. Pobierz, wypełnij, zeskanuj  odpowiedni Formularz Zgłoszeniowy, linki poniżej:
  Osoba z niepełnosprawnością Formularz Zgłoszeniowy
  Osoba najbliższa dla osoby z niepełnosprawnością Formularz Zgłoszeniowy
  Jeżeli kandydatem jest osoba małoletnia, należy dodatkowo wypełnić poniższy formularz
  Zgoda Przedstawiciela na udział w Projekcie
 2. Wykonaj skan Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego dokumentu równoważnego.
 3. Powyższe dokumenty prześlij na adres mailowy: psycholog@strefai.org.pl

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz do nas

Nr tel. 697 537 888
E-mail: psycholog@strefai.org.pl

Projekt „Moje zdrowie psychiczne – moje życie” dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób najbliższych w związku z negatywnymi konsekwencjami epidemii SARS-CoV-2” został w całości sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Całkowity koszt zadania: 102 777, 78 PLN.

logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Flaga i godło Polski

 

...