Na zdjęciu widać trzy osoby w różnym wieku, które siedzą przy stolikach z rozłożonymi książkami i uczestniczą w szkoleniu. Wyglądają na zainteresowane. Uśmiechają się.

Misja i cel fundacji

Celem Fundacji Strefa Innowacji jest wspieranie rozwoju i podnoszenie komfortu życia społeczeństwa poprzez ułatwianie dostępu do edukacji, pracy oraz rozwoju osobistego i zawodowego. Działamy na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem, w szczególności kobiet i osób z niepełnosprawnościami. Zależy nam, by każda osoba miała możliwość rozwijania swojego potencjał i dzieliła się talentami i doświadczeniem z innymi.

Nasz Zespół

W Fundacji Strefa Innowacji dzielimy się swoim doświadczeniem i wiedzą, by jak najlepiej wspierać rozwój społeczny i zawodowy osób, które tego potrzebują. Działamy z dużym zaangażowaniem w oparciu o takie wartości jak akceptacja, szacunek i otwartość. Wierzymy, że wspólnie możemy tworzyć skuteczne i innowacyjne rozwiązania wspierające rozwój wszystkich członków społeczeństwa. 

Monika Dargas-Miszczak

Monika Dargas-Miszczak

Prezes Zarządu Fundacji

Agnieszka Mikołajewska

Agnieszka Mikołajewska

Life & Art Coach