Budujemy dostępną rzeczywistość,
by  wyrównywać szanse osób ze szczególnymi potrzebami.

Nasza misja

Tworzymy narzędzia do pracy i nauki dla osób z dysfunkcją wzroku.  Zwiększamy szanse osób z niepełnosprawnościami na wejście na rynek pracy. Łączymy biznes ze światem osób niewidomych i słabowidzących. Pomagamy firmom i instytucjom zwiększać dostępność cyfrową ich stron internetowych.

Zobacz nasze Projekty

Lektorzy Sprawni Online

Celem projektu „Lektorzy Sprawni Online” jest wsparcie lektorów języka angielskiego z niepełnosprawnością wzroku w rozwoju kompetencji zawodowych poprzez dostarczenie im funkcjonalnych i dostępnych narzędzi do pracy oraz wiedzy z zakresu prowadzenia zajęć w sposób zdalny. W oparciu o wypracowane rozwiązania lektorzy poprowadzą cykl kursów z języka angielskiego.

Młodzi Sprawni Językowo

Celem projektu szkoleniowego „Młodzi sprawni językowo” jest zwiększenie szans edukacyjnych oraz wzrost kompetencji zawodowych młodych osób z niepełnosprawnością wzroku zamieszkujących miejscowości do 30 tys. mieszkańców. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 14-45 lat, które chcą przeszkolić się w zakresie znajomości języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego  oraz wzmocnić kompetencje miękkie. Projekt jest finansowany ze środków Fundacji PZU. Zapraszamy na stronę projektu.

Aktywny Senior 2023 – Edukacja cyfrowa i językowa

Celem projektu jest włączenie cyfrowe seniorów 60+ poprzez edukację cyfrową oraz językową. Proponowane działania mają na celu zwiększenie umiejętności osób starszych w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami i innych nowych mediów, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.

Aktualności

Film „Lektorzy Sprawni Online – Kursy języka angielskiego online”

Film „Lektorzy Sprawni Online – Kursy języka angielskiego online”

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego filmu o naszym projekcie ,,Lektorzy Sprawni Online’’. Tym razem Lektorzy i Uczestnicy, opowiadają o tym, jak wyglądały zajęcia. Od października 2021 r. w Fundacji Strefa Innowacji prowadzimy projekt „Lektorzy Sprawni Online”. Jego...

Wyniki ankiety ewaluacyjnej – ocena projektu „Lektorzy Sprawni Online”

Wyniki ankiety ewaluacyjnej – ocena projektu „Lektorzy Sprawni Online”

Zakończyła się pierwsza edycja projektu ,,Lektorzy Sprawni Online’’, w ramach której 12 lektorów języka angielskiego z niepełnosprawnością wzroku nabyło kompetencje i umiejętności potrzebne w pracy lektora. W projekcie wzięło udział 40 kursantów z niepełnosprawnością...

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

zapisz się do newslettera

...