fbpx

W ubiegłym tygodniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Białej Laski, z tej okazji warto przypomnieć jakie mają prawa osoby z niepełnosprawnością wzroku.

Źródło: PFRON

1. Wsparcie ze środków PFRON

Osoby niewidome i słabo widzące mogą ubiegać się o: 

 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, 
 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, 
 • dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym, 
 • dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu, 
 • dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych, 
 • dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.

2. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 

Od niedawna w Polsce – oczywiście z myślą także o osobach z niepełnosprawnością wzroku – realizowany jest program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”.

3. Ulgi i uprawnienia w komunikacji kolejowej i autobusowej 

 • Osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku oraz ich przewodnicy mogą korzystać ze zniżek w komunikacji PKP/PKS. 
 • Osoby niewidome i słabo widzące są też wymienione wśród pasażerów, którym przysługuje asysta podczas przemieszczania się po terenie dworca kolejowego, peronów, przejść podziemnych, kładek i innych ciągów komunikacyjnych, na których dozwolone jest poruszanie się pieszych. Asystę związaną z wejściem i wyjściem do i z pociągu realizuje drużyna konduktorska konkretnego przewoźnika.

4. Ulgi w komunikacji miejskiej 

Ulgi zależą od stopnia niepełnosprawności, a w wielu miejscowościach także przewodnik osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku podróżuje bezpłatnie.

5. Uprawnienia w podróży samolotem 

 • Wiele linii lotniczych zapewnia osobom z niepełnosprawnością wzroku asystę na lotnisku. Asystent może towarzyszyć w czasie procesu odprawy biletowo-bagażowej, w drodze do samolotu ze stanowiska odprawy oraz z samolotu do hali przylotów po odbiorze bagażu na lotnisku docelowym. Także w czasie lotu personel pokładowy otacza takie osoby szczególną opieką.
 • Osoby podróżujące z psem przewodnikiem mogą podróżować z nim w kabinie pasażerskiej samolotu.

6. Karta parkingowa 

Niepełnosprawność narządu wzroku może być wskazaniem do otrzymania karty parkingowej, nawet przy stopniu umiarkowanym.

7. Ulga rehabilitacyjna 

Osoby z niepełnosprawnością lub mające na utrzymaniu taką osobę mogą korzystać z odliczeń w ramach rozliczania rocznego podatku od osób fizycznych (PIT). W rozliczeniu tym mogą uwzględnić poniesione wydatki na rehabilitację albo wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

8. Zwolnienie z opłat za psa asystującego 

W myśl przepisów pies asystujący jest to „odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony pies, posiadający stosowny certyfikat”. Zalicza się do nich m.in. pies przewodnik osoby niewidomej.

9. Zwolnienie z opłaty uzdrowiskowej 

Z opłaty uzdrowiskowej zwolnione są m.in. osoba niewidoma i jej przewodnik.

10. Zwolnienie z abonamentu radiowo-telewizyjnego 

Osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%, są zwolnione z opłat za abonament RTV.

11. Ulgi i uprawnienia pocztowe 

Osoby niewidome mogą korzystać z rozmaitych uprawnień korzystając z usług pocztowych. Należą do nich:

 • bezpłatne doręczanie listów, paczek i przekazów bezpośrednio do domu osoby z niepełnosprawnością,
 • przyjmowanie w miejscu zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki niebędącej przesyłką rejestrowaną, 
 • całkowite zwolnienie z opłat przesyłek nadanych przez osobę niewidzącą i adresowanych do innej osoby niewidzącej, biblioteki lub organizacji, które działają na rzecz osób z takim rodzajem niepełnosprawności,
 • bezpłatne dostarczanie przesyłek adresowanych przez wspomniane instytucje do osób niewidzących.

12. Ulgi i uprawnienia telekomunikacyjne 

13. Uprawnienia w bankach 

Zgodnie z Prawem bankowym, osoba niewidoma lub słabo widząca ma prawo otrzymywania ogólnych warunków umów oraz regulaminów, a także niektórych innych informacji (wymienionych w ustawie Prawo bankowe) m.in. jako nagrania audio, wydruku w alfabecie Braille’a lub wydruku z wielkością czcionki wygodną do czytania – w terminie 7 dni od zgłoszenia takiej potrzeby. Treści te udostępnia się także przez system bankowości elektronicznej.

14. Podpisywanie umów 

W Polsce od 16 kwietnia 2010 r. osoba niewidoma może samodzielnie podpisywać różnego rodzaju dokumenty, w tym umowy, i taki podpis jest ważny. Wcześniej, zgodnie z uchylonym przepisem, jeśli chciała złożyć oświadczenie woli na piśmie, musiało ono być złożone w formie aktu notarialnego.

15. Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna 

16. Dofinansowanie do zatrudnienia 

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

17. Udogodnienia wyborcze 

Najważniejszym udogodnieniem z perspektywy osób niewidomych jest możliwość komfortowego i – co ważne – tajnego oddania głosu dzięki nakładce w alfabecie Braille’a, która na jej życzenie zostanie dostarczona do lokalu wyborczego. Znając numer listy i kandydata, na którego chce oddać głos, wyborca z niepełnosprawnością wzroku może znaleźć go samodzielnie na karcie do głosowania.

By uzyskać informacje na temat numeru listy i kandydata, na którego osoba niewidoma chce oddać głos, może ona zwrócić się z prośbą do komisji, która jest zobowiązana do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz o zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

...