fbpx

 

W ramach Projektu Lektorzy Sprawni Online pracujemy nad stworzeniem dostępnej bazy materiałów wykorzystywanych z jednej strony jako narzędzie lektorów, z drugiej strony jako źródło nauki dla uczniów. Tworząc naszą bazę kierujemy się kryteriami dostępności i funkcjonalności.

Tworzenie bazy odbywa się na dwóch poziomach: merytorycznym i technicznym. Proces merytoryczny to ustalenie struktury, tematyki i rodzajów ćwiczeń, zakresu zadań oraz tworzenie treści. Zawartość tekstowa naszej bazy tworzona jest przez doświadczonych lektorów, praktyków i metodyków. Treści gromadzone są w formie plików, przypisanych do odpowiednich  folderów. Na tym etapie należy zadbać o jednolity format plików, odpowiednie zdefiniowanie języka oraz zachowanie ustalonego wzoru poleceń, zadań i ćwiczeń. Ma to ogromne znaczenie w procesie technicznym, ponieważ treści te będą osadzane na platformie e-learningowej, a zachowanie jednolitej formy zaoszczędzi czas i usprawni pracę. Proces techniczny to dobranie interfejsu, dostosowanie  struktury i osadzenie treści na platformie e-learningowej oraz co najważniejsze, systematyczne testowanie i wdrażanie poprawek.

Platformą, na której osadzamy naszą bazę jest Moodle. Wyzwania jakie stoją przed twórcami kursu można podzielić na dwa etapy: tworzenie szkieletu oraz wypełnianie go treścią. Etap pierwszy to przede wszystkim dopasowanie odpowiedniej skórki, czyli dostępnego i funkcjonalnego motywu interfejsu. Dopasowanie struktury nagłówków, opisanie linków, przycisków, by zachować ustalony wzór kursów, zachować funkcjonalność i zapewnić dostępność na możliwie najwyższym poziomie. Ważne jest, by po zakończeniu etapu stworzenia szkieletu nie aktualizować wersji platformy.

Drugi etap to osadzanie treści na platformie. Etap ten wiąże się z kwestią definiowania języka, co ma szczególne znaczenie w kursach językowych. Warstwą pierwotną jest język strony, warstwą kolejną jest język materiałów. By definiowanie języka było prawidłowe musimy zadbać, by treść osadzona na platformie miała odpowiednio ustawiony język, tzn. aby polecenia zadań w języku polskim miały ustawiony język polski, zadania angielskie miały zdefiniowany język angielski. Definiowanie wymaga uwagi twórcy kursu i zastosowania odpowiednich ustawień w pliku źródłowym,  tworzonym w procesie merytorycznym.

Kolejnym wyzwaniem jest dobór ćwiczeń i zadań interaktywnych. Twórca musi zadbać, by elementy takie jak pola edycji, listy wyboru, multimedia były zgodne z kryteriami dostępności i spełniały przypisaną funkcję edukacyjną. Na każdym etapie procesu technicznego ważne jest systematyczne testowanie, gdyż użytkownikami naszego kursu będą również osoby posługujące się czytnikami ekranu. Opinie i uwagi osób testujących na bieżąco są konsultowane i, jeśli to możliwe, dokonywane są poprawki.

Używając platform LMS (tj. Learning Menagment System) jaką jest Moodle,  musimy mieć na uwadze, że funkcjonalność i dostępność jest ograniczona rdzeniem platformy. Można porównać to do przykładu mieszkania w bloku. Platforma jest blokiem, mieszkania są osadzoną bazą kursów. Funkcjonalność i dostępność kursu jest ograniczona, mamy dowolność zamieszczania treści, tak jak w mieszkaniu możemy je dowolnie meblować, nie możemy jednak poszerzać jego metrażu i burzyć ścian. Przy projektowaniu i tworzeniu kursu, również musimy tworzyć w ustalonych przez platformę ramach. Chcemy, by nasza baza kursowa była źródłem nauki dla kursantów oraz narzędziem do uczenia lektorów, a użytkownicy mogli swobodnie korzystać z jej treści, skupiając się na zadaniach, ćwiczeniach i nauce.

...