fbpx

Projekty w realizacji

Z językami po sukces

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych i osobistych, a także wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością wzroku w wieku 18 – 60 lat z terenu Polski. Celem działań jest przełamanie barier w komunikowaniu się w obcym języku i stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i doświadczeń. Beneficjenci wzmocnią poczucie własnej wartości i motywację do działania.

Budżet domowy na plusie 

w ramach projektu przeprowadzimy serię warsztatów i konsultacji na temat prowadzenia finansów osobistych dla mieszkańców Ursusa z niepełnosprawnością. Uczestnicy projektu nauczą się zarządzać budżetem domowym, określać cele finansowe i je osiągać, a także poznają narzędzia do dbania o finanse osobiste.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zmotywuj się!
Akcja – dostępność! 

Celem projektu jest adaptacja 15 książek (dostępnych na rynku wyłącznie w wersji papierowej lub innej trudno dostępnej dla osób niewidomych) do specjalistycznego formatu DAISY-stworzonego na potrzeby osób niepełnosprawnych wzrokowo.
Następnie ich dystrybucja na płytach CD lub DVD na terenie całego kraju.
Pozycje książkowe dotyczą wąskiej specjalności dotyczącej samorozwoju, zarządzania zmianą w życiu, wzmocnienia silnej woli i motywacji.

Projekty zrealizowane

Promocja dostępnego e-learningu

Celem projektu jest upowszechnienie informacji na temat elektronicznej bazy materiałów edukacyjnych do nauczania języka angielskiego dostosowanej do możliwości użytkowników z niepełnosprawnością wzroku.
Stworzymy nowe, wizualnie atrakcyjne materiały promocyjne i przeprowadzimy profesjonalną kampanię w mediach społecznościowych. 

Lektorzy Sprawni Online

Celem projektu „Lektorzy Sprawni Online” jest wsparcie lektorów języka angielskiego z niepełnosprawnością wzroku w rozwoju kompetencji zawodowych poprzez dostarczenie im funkcjonalnych i dostępnych narzędzi do pracy oraz wiedzy z zakresu prowadzenia zajęć w sposób zdalny. W oparciu o wypracowane rozwiązania lektorzy poprowadzą cykl kursów z języka angielskiego.

Młodzi Sprawni Językowo

Celem projektu szkoleniowego „Młodzi sprawni językowo” jest zwiększenie szans edukacyjnych oraz wzrost kompetencji zawodowych młodych osób z niepełnosprawnością wzroku zamieszkujących miejscowości do 30 tys. mieszkańców. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 14-45 lat, które chcą przeszkolić się w zakresie znajomości języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego  oraz wzmocnić kompetencje miękkie. Projekt jest finansowany ze środków Fundacji PZU. Zapraszamy na stronę projektu.

Żyj pełnią życia – coaching indywidualny

Czy chciałabyś żyć pełniej, ale czujesz, że coś powstrzymuje Cię przed zmianami? Pragniesz żyć lepiej, lepiej rozumieć i komunikować swoje potrzeby? Zadbaj o siebie i swoje emocje w czasie spotkań indywidualnych z Agnieszką Mikołajewską, life & arte coachem, która łagodnie przeprowadzi Cię przez Twój proces odkrywania siebie prawdziwej.

Dobre życie – odNOWA – autorski program rozwojowy dla osób z dysfunkcją wzroku i innymi niepełnosprawnościami

Tęsknisz za życiem w zgodzie ze sobą i innymi? Za dobrym życiem? Jakby to było żyć lepiej, szczęśliwiej i pełnią życia, pomimo swoich ograniczeń czy niepełnosprawności? Poznaj nasz autorski program rozwojowy dedykowany szczególnie dla osób z dysfunkcją wzroku, ale na który zapraszamy także inne osoby z niepełnosprawnościami szukające wsparcia: Program „Dobre życie – odNOWA”.

Moje zdrowie psychiczne – moje życie

Celem Projektu  jest udzielenie profesjonalnego wsparcia psychologicznego osobom z niepełnosprawnościami oraz ich bliskim (rodzicom, dzieciom, rodzeństwu, wnukom, opiekunom itp.). 

Mama Talking

Mama Talking

Mama Talking, czyli konwersacje z języka angielskiego dla kobiet sprawujących opiekę nad dziećmi, na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Zajęcia odbywały się w kameralnych grupach, w miejscach dostosowywanych do potrzeb dzieci.

Dzięki udziałowi w zajęciach kobiety mogły poprawić swoją znajomość języka angielskiego i przełam bariery w porozumiewaniu się w obcym języku,Zajęcia wspierały też integrację mam przebywających na urlopach i ułatwiały im powrót do pracy.

Silna Kobieta Wie Kim Jest

Silna kobieta wie kim jest to projekt szkoleniowy skierowany do kobiet, w tym do kobiet z niepełnosprawnościami. Dzięki spotkaniom warsztatowym uczestniczki wzmocniły swoją samoświadomość w zakresie komunikacji, asertywności i rozumienia emocji.

Efektem spotkań był też wzrost poczucia własnej wartości m.in. poprzez odkrywanie swoich talentów. W rezultacie poprawiły się relacje uczestniczek z najbliższymi, łatwiej było im komunikować swoje potrzeby otoczeniu, a niektóre zyskały odwagę, by słuchać swojej intuicji i za nią podążać.

...