Projekty w realizacji

Aktywny  Senior 2023 – Edukacja Cyfrowa i Językowa

Celem projektu jest włączenie cyfrowe seniorów 60+ poprzez edukację cyfrową oraz językową. Proponowane działania mają na celu zwiększenie umiejętności osób starszych w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami i innych nowych mediów, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.

Moje zdrowie psychiczne – moje życie

Celem Projektu  jest udzielenie profesjonalnego wsparcia psychologicznego osobom z niepełnosprawnościami oraz ich bliskim (rodzicom, dzieciom, rodzeństwu, wnukom, opiekunom itp.). 

Lektorzy Sprawni Online

Celem projektu „Lektorzy Sprawni Online” jest wsparcie lektorów języka angielskiego z niepełnosprawnością wzroku w rozwoju kompetencji zawodowych poprzez dostarczenie im funkcjonalnych i dostępnych narzędzi do pracy oraz wiedzy z zakresu prowadzenia zajęć w sposób zdalny. W oparciu o wypracowane rozwiązania lektorzy poprowadzą cykl kursów z języka angielskiego.

Młodzi Sprawni Językowo

Celem projektu szkoleniowego „Młodzi sprawni językowo” jest zwiększenie szans edukacyjnych oraz wzrost kompetencji zawodowych młodych osób z niepełnosprawnością wzroku zamieszkujących miejscowości do 30 tys. mieszkańców. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 14-45 lat, które chcą przeszkolić się w zakresie znajomości języka angielskiego oraz wzmocnić kompetencje miękkie. Projekt jest finansowany ze środków Fundacji PZU. Zapraszamy na stronę projektu.

Żyj pełnią życia – coaching indywidualny

Czy chciałabyś żyć pełniej, ale czujesz, że coś powstrzymuje Cię przed zmianami? Pragniesz żyć lepiej, lepiej rozumieć i komunikować swoje potrzeby? Zadbaj o siebie i swoje emocje w czasie spotkań indywidualnych z Agnieszką Mikołajewską, life & arte coachem, która łagodnie przeprowadzi Cię przez Twój proces odkrywania siebie prawdziwej.

Dobre życie – odNOWA – autorski program rozwojowy dla osób z dysfunkcją wzroku i innymi niepełnosprawnościami

Tęsknisz za życiem w zgodzie ze sobą i innymi? Za dobrym życiem? Jakby to było żyć lepiej, szczęśliwiej i pełnią życia, pomimo swoich ograniczeń czy niepełnosprawności? Poznaj nasz autorski program rozwojowy dedykowany szczególnie dla osób z dysfunkcją wzroku, ale na który zapraszamy także inne osoby z niepełnosprawnościami szukające wsparcia: Program „Dobre życie – odNOWA”.

Projekty zrealizowane

Mama Talking

Mama Talking

Mama Talking, czyli konwersacje z języka angielskiego dla kobiet sprawujących opiekę nad dziećmi, na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Zajęcia odbywały się w kameralnych grupach, w miejscach dostosowywanych do potrzeb dzieci.

Dzięki udziałowi w zajęciach kobiety mogły poprawić swoją znajomość języka angielskiego i przełam bariery w porozumiewaniu się w obcym języku,Zajęcia wspierały też integrację mam przebywających na urlopach i ułatwiały im powrót do pracy.

Silna Kobieta Wie Kim Jest

Silna kobieta wie kim jest to projekt szkoleniowy skierowany do kobiet, w tym do kobiet z niepełnosprawnościami. Dzięki spotkaniom warsztatowym uczestniczki wzmocniły swoją samoświadomość w zakresie komunikacji, asertywności i rozumienia emocji.

Efektem spotkań był też wzrost poczucia własnej wartości m.in. poprzez odkrywanie swoich talentów. W rezultacie poprawiły się relacje uczestniczek z najbliższymi, łatwiej było im komunikować swoje potrzeby otoczeniu, a niektóre zyskały odwagę, by słuchać swojej intuicji i za nią podążać.

...