fbpx

Celem projektu jest włączenie cyfrowe seniorów 60+ poprzez edukację cyfrową oraz językową. Proponowane działania mają na celu zwiększenie umiejętności osób starszych w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami i innych nowych mediów, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.

W ramach projektu zrekrutowanych zostanie 24 seniorów powyżej 60 r.ż, zamieszkujących obszar m.st. Warszawy, gminy miejskie: Pruszków oraz gminy miejsko-wiejskie Grodzisk Mazowiecki i Piaseczno (woj. mazowieckie). Minimum 5 osób stanowić będą seniorzy z niepełnosprawnością narządu wzroku oraz inną (stopień niepełnosprawności bez znaczenia). Projekt cechuje innowacyjność w zakresie doboru narzędzi dydaktycznych mających na celu pełną, a nie jedynie częściową, inkluzję cyfrową seniorów – działania projektowe zostaną przeprowadzone za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, tj. komunikatora Zoom Meetings. Seniorzy podejmą praktyczną naukę w zakresie obsługi nowoczesnych technologii oraz zdobędą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. Ww. działania uzupełnią grupowe warsztaty języka angielskiego dostosowane do możliwości edukacyjnych seniorów.

Rekrutację rozpoczniemy od czerwca – Zapraszamy.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się pod poniższym linkiem:

Aktywny senior 2023 – Fundacja Strefa Innowacji

 

 

 

 

Zadanie “Aktywny Senior 2023 – Edukacja Cyfrowa i Językowa” jest współfinansowane ze środków  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.
Kwota dotacji 34 100,00 PLN 

Logotyp aktywni plus
logotyp ministerstwa zdrowia
flaga oraz godło Polski
...