fbpx

Fundacja Strefa Innowacji poszukuje partnera biznesowego do długofalowej współpracy w obszarze rozwoju działań Fundacji w zakresie edukacji, aktywizacji zawodowej i społecznej oraz wspierania osób z niepełnosprawnością.

KIM JESTEŚMY?

Fundacja Strefa Innowacji działa od 2015 roku w obszarze wspierania osób zagrożonych wykluczeniem, w tym osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza osób niewidomych i słabowidzących.  Koncentrujemy się na rozwijaniu kompetencji naszych podopiecznych w zakresie znajomości języka angielskiego oraz ich umiejętności miękkich, takich jak samoświadomość, wzmacnianie poczucia własnej wartości, asertywność i poznawanie swoich talentów oraz mocnych stron. Planujemy rozwinąć naszą działalność tak, aby wspierać osoby z niepełnosprawnością we włączaniu się w życie społeczne i zawodowe zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami.

Od marca 2020 roku uczymy języka angielskiego i prowadzimy warsztaty rozwojowe online. Od sierpnia realizujemy projekt „Młodzi Sprawni Językowo” skierowany do młodych osób z dysfunkcją wzroku.

KOGO SZUKAMY?

Do współpracy zapraszamy firmy, które chcą razem z nami realizować cele Fundacji oraz są gotowe do dzielenia się swoimi kompetencjami i doświadczeniem. Oczekujemy wsparcia merytorycznego w rozwijaniu działań Fundacji. Chętnie skorzystamy z wolontariatu pracowniczego w takich obszarach jak:

  • obsługa mediów społecznościowych, strony WWW i mailingu;
  • usprawnianie procesów;
  • budowanie zaangażowanej społeczności,
  • inne działania, dzięki którym będziemy mogli lepiej pomagać.

Chętnie skorzystamy również z pomocy przy pozyskiwaniu środków na wkład własny do projektów.

Zainteresowane podmioty zapraszamy do kontaktu mailowego: fundacjastrefainnowacji@gmail.com lub telefonicznego pod numerem 504125898.

Zapraszamy na stronę Fundacji https://strefai.org.pl/

Stronę projektu https://www.sprawnijezykowo.strefai.org.pl/

Oraz nasz profil na Facebooku https://www.facebook.com/strefai

...