fbpx

Zakończyła się pierwsza edycja projektu ,,Lektorzy Sprawni Online’’, w ramach której 12 lektorów języka angielskiego z niepełnosprawnością wzroku nabyło kompetencje i umiejętności potrzebne w pracy lektora. W projekcie wzięło udział 40 kursantów z niepełnosprawnością wzroku w różnym wieku i z całej Polski. Projekt był realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnili ankietę ewaluacyjną, w której pytaliśmy o różne aspekty związane z projektem. Ponad 73% ankietowanych oceniło swój udział w projekcie na 5. Kolejną najczęściej przydzielaną oceną w skali od 1 do 5 było 4.

Jeśli chodzi o zadowolenie z użytkowania naszej bazy e-learningowej na platformie Moodle, która pełniła funkcję wirtualnego podręcznika, zdecydowana większość kursantów ocenia ją bardzo pozytywnie. Na pytanie o to, czy nasza interaktywna baza na platformie Moodle wspomagała Twój proces nauki języka, ponad 69% użytkowników odpowiedziało, że korzystanie z bazy było bardzo pomocne, oceniając ją na 5 (w skali od 1 do 5).

Tematyka lekcji była bardzo interesująca i interesująca dla ponad połowy kursantów. Ponad 70% z nich bardzo pozytywnie ocenia swojego lektora (ocena 5), a prawie wszyscy (91%) zdecydowanie poleciliby udział w kursie swoim znajomym. Uczestnicy kursu docenili przygotowanie, zaangażowanie i profesjonalizm lektorów, a także miłą atmosferę podczas zajęć. W wyjaśnieniu swojej oceny kursu uczestnicy pisali, że platforma jest dostępna i ciekawa, a lektorzy dobrze przygotowani merytorycznie.

Śmiało możemy stwierdzić, że pierwsza edycja tego innowacyjnego projektu zakończyła się sukcesem. Oczywiście zdarzały się pewne niedociągnięcia, zwłaszcza natury technicznej, które wymagają dopracowania i nad którymi mamy nadzieję pracować w kolejnych odsłonach tego projektu. Dziękujemy wszystkim Lektorom, Ekspertom i Uczestnikom wyjątkowej, pierwszej edycji LSO za Waszą pracę i zaangażowanie. Wszyscy daliśmy z siebie 100% i dlatego możemy być dumni ze swoich osiągnięć. Do zobaczenia w kolejnych edycjach!

...