fbpx

Jestem osobą niewidomą od urodzenia. Od przedszkola do matury uczyłem się w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej im. Elżbiety Róży Czackiej w Laskach. Tam nauczyłem się pisma Braille’a, zdobywałem wiedzę i rozwijałem swoje pasje językowe i historyczne. Liceum Ogólnokształcące ukończyłem egzaminem maturalnym w 2009 roku. Następnie przez trzy lata studiowałem Filologię Angielską w Wyższej Szkole Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie. Uzyskałem tytuł licencjata o specjalizacji tłumacz języka angielskiego. Moje zainteresowania to historia Anglii (zwłaszcza fascynuje mnie okres panowania Dynastii Tudorów) oraz twórczość Williama Shakespeare’a. 

Na co dzień posługuję się komputerem z programem udźwiękawiającym oraz urządzeniami peryferyjnymi: monitorem brajlowskim i iPhone’em, co znacznie ułatwia mi życie. 

Lubię spotykać się z ludźmi. Jako mieszkaniec Wołomina, biorę czynny udział w uroczystościach oraz projektach organizowanych na terenie miasta. Jestem też członkiem Koła PZN w Wołominie.

Kolejną moją pasją jest muzyka – uczęszczałem na zajęcia muzyczne Fundacji „Latająca Akademia”, gdzie pod kierunkiem prof. Małgorzaty Serwińskiej nauczyłem się podstaw gry na pianinie. Dzięki temu pokochałem muzykę.

Angażuję się też w różne projekty. Skorzystałem z projektu „Od stażu do angażu”, współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR). Program ten obejmował naukę orientacji przestrzennej i lokomocji, aktywizację społeczną i doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, szkolenie komputerowe, ukończone uzyskaniem certyfikatu ECDL PROFILE B2 i B4. Uczestniczyłem także w podjęcie stażu na Niewidzialnej Wystawie (którego z różnych względów niestety nie udało mi się ukończyć).

Jednak aby nie pozostać biernym społecznie, wziąłem udział w kolejnym projekcie, tym razem w projekcie „Ekstraklasa” w Fundacji Pomocna Ręka w Markach. Tam rozwijałem swoje umiejętności plastyczne, czego owocem była wystawa prac ceramicznych w Miejskim Domu Kultury w Wołominie z okazji Światowego Dnia Białej Laski.  

Kolejnym fascynującym zajęciem było nagranie audiobooka – dzięki współpracy z Biblioteką Publiczną w Kobyłce z okazji Narodowego Czytania Nowel czytałem Braille’em nowelę Elizy Orzeszkowej „Dobra Pani” (audiobook dostępny w bibliotece). 

Potem dowiedziałem się, że Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” organizuje szkolenie w ramach projektu Droga do Integracji i Samodzielności Osób Niewidomych i Słabo widzących: aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych. Program obejmował sesje Informacyjno-poradnicze o charakterze społecznym, sesje informacyjno-poradnicze o charakterze zdrowotnym, zajęcia z korzystania z nowoczesnych urządzeń i technologii informacyjno-komunikacyjnych, spotkania z tyflopedagogiem, zajęcia z muzykoterapii receptywnej, indywidualne porady specjalistyczne (poradnictwo socjoterapeutyczne, psychologiczne, prawne, pedagogiczne), naukę orientacji przestrzennej i lokomocji oraz zajęcia ogólnousprawniające (w tym sportowe). 

To tylko kilka projektów i przedsięwzięć, w których uczestniczyłem. Uczestnictwo w projektach było dla mnie szansą na wszechstronny rozwój, spotkanie nowych ludzi, zdobywanie doświadczenia i inspirowanie się obserwując innych, jak sobie radzą z wyzwaniami związanymi z problemami ze wzrokiem.  

Byłem także uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Nowa Praca Niewidomych „Cepelia” w Warszawie. Doskonaliłem umiejętności samodzielnego radzenia sobie w codziennych sytuacjach, w orientacji przestrzennej i w czynnościach dnia codziennego, czego efektem było samodzielne zamieszkanie w domu treningowym w Warszawie. Domy treningowe to świetna okazja, aby zacząć się usamodzielniać i sprawdzić swoje umiejętności. 

I w ten sposób dochodzimy powoli do końca tej historii, która jest też początkiem zupełnie nowego rozdziału w moim życiu. W Internecie trafiłem na ogłoszenie o projekcie „Młodzi Sprawni Językowo” Fundacji Strefa Innowacji, postanowiłem zgłosić swój udział w I edycji projektu. Poznałem miłych i serdecznych ludzi. Był to dla mnie wspaniały czas, gdzie doskonaliłem swoje umiejętności językowe. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu certyfikatu otrzymałem propozycję współpracy. Obecnie uczestniczę w II edycji projektu „Młodzi Sprawni Językowo”, podczas której uczę się języka hiszpańskiego. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę również pracować na stanowisku lektora języka angielskiego w Fundacji. Poczułem, że jestem potrzebny innym, a przez to doceniony, co też wzmocniło moją siłę psychiczną.

Obecnie nadal udzielam się społecznie jako wolontariusz w Ośrodku Stacjonarnej Opieki Medycznej „Pulmo” w Wołominie. Wspieram swoją obecnością osoby starsze, poprzez rozmowę, czytanie Braille’em, przekazywanie (w przystępny sposób) faktów historycznych.

Jestem osobą ciekawą świata i otwartą na ludzi i wiedzę. Jak widać, niepełnosprawność nie determinuje naszego życia – będąc otwartym i czerpiąc z możliwości, które mamy, na przykład korzystając z projektów organizowanych przez różne instytucje, możemy zdobywać wiedzę, doświadczenie, spotykać ciekawych i życzliwych ludzi, znaleźć pracę – prowadzić szczęśliwe, spełnione życie. Czego wszystkim szczerze życzę.   

Autor tekstu: Krzysztof Naczaj

...