STATUT FUNDACJI STREFA INNOWACJI
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2016
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2017
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2018
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2019
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2020
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2021
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2022

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe

...