Budujemy dostępną rzeczywistość,
by  wyrównywać szanse osób ze szczególnymi potrzebami.

Nasza misja

Tworzymy narzędzia do pracy i nauki dla osób z dysfunkcją wzroku.  Zwiększamy szanse osób z niepełnosprawnościami na wejście na rynek pracy. Łączymy biznes ze światem osób niewidomych i słabowidzących. Pomagamy firmom i instytucjom zwiększać dostępność cyfrową ich stron internetowych.

Zobacz nasze Projekty

Lektorzy Sprawni Online

Celem projektu „Lektorzy Sprawni Online” jest wsparcie lektorów języka angielskiego z niepełnosprawnością wzroku w rozwoju kompetencji zawodowych poprzez dostarczenie im funkcjonalnych i dostępnych narzędzi do pracy oraz wiedzy z zakresu prowadzenia zajęć w sposób zdalny. W oparciu o wypracowane rozwiązania lektorzy poprowadzą cykl kursów z języka angielskiego.

Aktywny  Senior 2023 - Edukacja Cyfrowa i Językowa

Celem projektu jest włączenie cyfrowe seniorów 60+ poprzez edukację cyfrową oraz językową. Proponowane działania mają na celu zwiększenie umiejętności osób starszych w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami i innych nowych mediów, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.

Młodzi Sprawni Językowo

Celem projektu szkoleniowego „Młodzi sprawni językowo” jest zwiększenie szans edukacyjnych oraz wzrost kompetencji zawodowych młodych osób z niepełnosprawnością wzroku zamieszkujących miejscowości do 30 tys. mieszkańców. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 14-45 lat, które chcą przeszkolić się w zakresie znajomości języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego  oraz wzmocnić kompetencje miękkie. Projekt jest finansowany ze środków Fundacji PZU. Zapraszamy na stronę projektu.

Aktywny Senior 2023 – Edukacja cyfrowa i językowa

Celem projektu jest włączenie cyfrowe seniorów 60+ poprzez edukację cyfrową oraz językową. Proponowane działania mają na celu zwiększenie umiejętności osób starszych w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami i innych nowych mediów, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.

Aktualności

Zapraszamy na konsultacje technologiczne!

Zapraszamy na konsultacje technologiczne!

Jeśli czasami masz wrażenie, że nie nadążasz za postępem technologii, gubisz się w nadmiarze aplikacji i platform, nasza propozycja jest dla Ciebie! Z nami odkryjesz, jak i w czym nowe technologie mogą Ci pomóc i jak je oswoić. Kiedy? od 12.02 do 15.03 (w...

zapisz się do newslettera

...