fbpx

Budujemy dostępną rzeczywistość,
by  wyrównywać szanse osób ze szczególnymi potrzebami.

Nasza misja

Tworzymy narzędzia do pracy i nauki dla osób z dysfunkcją wzroku.  Zwiększamy szanse osób z niepełnosprawnościami na wejście na rynek pracy. Łączymy biznes ze światem osób niewidomych i słabowidzących. Pomagamy firmom i instytucjom zwiększać dostępność cyfrową ich stron internetowych.

Jak osiągnąć niezależność

Aktualności

Nowa ustawa o dostępności – ważne informacje!

Nowa ustawa o dostępności – ważne informacje!

Europejski Akt o dostępności (EAA) to zbiór wytycznych i norm dotyczących dostępności. Jest to Unijna dyrektywa: 2019/882 z 17 kwietnia 2019 roku dotycząca wymogów dostępności produktów i usług dotyczy sektora podmiotów gospodarczych. Dyrektywy są przepisami...

Zobacz nasze Projekty

Lektorzy Sprawni Online

Celem projektu „Lektorzy Sprawni Online” jest wsparcie lektorów języka angielskiego z niepełnosprawnością wzroku w rozwoju kompetencji zawodowych poprzez dostarczenie im funkcjonalnych i dostępnych narzędzi do pracy oraz wiedzy z zakresu prowadzenia zajęć w sposób zdalny. W oparciu o wypracowane rozwiązania lektorzy poprowadzą cykl kursów z języka angielskiego.

Aktywny Senior 2023 – Edukacja cyfrowa i językowa

Celem projektu jest włączenie cyfrowe seniorów 60+ poprzez edukację cyfrową oraz językową. Proponowane działania mają na celu zwiększenie umiejętności osób starszych w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami i innych nowych mediów, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.

zapisz się do newslettera

...