fbpx

Cykl ”Jak żyć szczęśliwiej”

Skrót DISC pochodzi od pierwszych liter angielskich słów, określających dany typ zachowań. Każdemu typowi przypisano odpowiedni kolor, kojarzący się z konkretnym stylem zachowania. W tym miejscu przypomnijmy sobie matrycę modelu DISC, na której oparto analizę.

Matryca modelu DISC

Style zachowań w modelu DISC potencjał, talenty, wyzwania

Każdy z nas ma wiele talentów. Według badań amerykańskiego Instytutu Gallupa, każdy z nas ma swoją wielką piątkę, czyli pięć swoich najmocniejszych stron, ale jest w stanie poruszać się w obszarze 34 talentów – KAŻDY z nas! To wystarczająco dużo, aby wieść szczęśliwe, spełnione życie, pod warunkiem, że znajdziemy swoje miejsce i będziemy mogli wykorzystywać swoje talenty i swój potencjał. Model DISC daje nam inne spojrzenie na tych obok nas. Znając swój styl komunikacji i preferencje zachowań oraz ucząc się rozpoznawać syte innych osób, możemy nauczyć się bardziej efektywnej i satysfakcjonującej komunikacji poprzez dostosowanie się do potrzeb i stylu tych innych. Uczymy się dostrzegać intencje innych i nie brać ich zachowań do siebie, bo rozumiemy, że wynikają one z ich naturalnego stylu i preferencji. Będąc bardziej świadomi różnic, przestajemy zmieniać innych na siłę, bo jest to zadanie z góry skazane na niepowodzenie. Nawet, jeśli przez jakiś czas dana osoba zmieni się dla nas, to przyjdzie moment, że wróci do swojej natury. Lepiej korzystać z różnic i odpowiednio dzielić się zadaniami, czy to w pracy, czy w domu, niż nieustannie ze sobą walczyć.

Przykład. Jeśli osoba inspirująca współpracuje z osobą krytyczną, ta pierwsza będzie specjalistą od komunikacji z innymi, będzie generowała pomysły oraz motywowała i wprowadzała pogodną atmosferę, a ta analityczna będzie dopracowywała pomysły i finalizowała je. Jeśli w danej grupie mamy również osobę dominującą i osobę stabilną, to

zespół jest wyposażony we wszystkie kompetencje. Osoba dominująca będzie dbała o wykonanie zadań, a osoba spokojna będzie stabilizowała sytuację, mediowała oraz wprowadzała atmosferę zaufania i współpracy. Każdy jest potrzebny i każdy ma coś do zaoferowania innym, pamiętajmy o tym.

Z drugiej strony, każdy styl ma swoje wyzwania, o których należy pamiętać. Są to słabsze strony i tendencje, którymi należy umiejętnie i mądrze zarządzać. Klucz do sukcesu to nasza samoświadomość, rozumiana jako umiejętność wykorzystywania (ale nie nadużywania) swoich silnych stron, przy jednoczesnym zarządzaniu tymi słabszymi cechami.

Ale po kolei. Dzisiaj zaczniemy od przedstawienia energicznego stylu D.

STYL D – dominujący (dominant), odpowiada mu kolor czerwony

Stylowi D przypisuje się kolor czerwony, gdyż kojarzy się on z energią, spontanicznością, intuicją i współzawodnictwem. I taki jest pan czy pani D: potrzebuje zmiany, nastawiony jest zadaniowo, ceni sobie konkrety, wyniki, logiczne argumenty, rozsądne myślenie i nie traci głowy w trudnych sytuacjach. Takie sytuacje uznaje wręcz za wyzwania, którym należy stawiać czoła. Zwykle jest pewny siebie, stanowczy, niezależny i łatwo podejmuje decyzje. Jeśli wszystkie 4 typy ułożymy w kwadracie, taki styl będzie znajdować się w przestrzeni pomiędzy MYŚLENIEM a INTUICJĄ: będzie ekstrawertyczny i nastawiony na zadania. To nieoceniony styl w sytuacjach trudnych, gdzie trzeba szybko i sprawnie działać.

Z tego wynikają ograniczenia i wyzwania stylu D. Najważniejsza dla osób o takim typie zachowań jest kontrola i ją boją się utracić najbardziej. Potrzebują wiedzieć, co się dzieje, czy i kiedy dane zadanie będzie wykonane. Często nie wchodzą w niuanse i nie wyczuwają dobrze subtelnych emocji, bo są konkretni. Stąd mogą wydawać się zbyt przytłaczający i nie rozumiejący innych, chwilami nawet aroganccy. Zatem świadoma osoba o stylu D będzie uczyła się bardziej odpuszczać kontrolę, więcej ufać swoim najbliższym, pracować nad swoimi umiejętnościami komunikacyjnymi, nad panowaniem nad swoimi emocjami, nie będzie narzucać swojego zdania innym, przestanie nimi zarządzać, a nauczy się prawdziwie słuchać.

Komunikując się z osobą reprezentującą styl D bądźmy konkretni, mówmy wprost, zwięźle i na temat. Nie skupiajmy się na szczegółach, ale też nie zakładajmy, że taka osoba odczyta między linijkami o co nam chodzi, czy jak się czujemy. Nie bierzmy do siebie tego, co mówi,

gdyż często taka osoba nie ma intencji, żeby nas ranić. Ona po prostu rzadko zagłębia się w niuanse emocji i raczej chce osiągnąć konkretny cel, wykonać zadanie czy też zdobyć potrzebne informacje.

Jeśli mielibyśmy wybrać jakiegoś przedstawiciela ze świata ptaków, który miałby reprezentować styl D, byłby to orzeł – wysoko mierzy, działa w pojedynkę i jest urodzonym liderem, zwycięzcą.

Jeśli twój styl to styl D

Zwolnij, bądź bardziej cierpliwy.

Nie wyciągaj pochopnych wniosków, nie podejmuj gwałtownych decyzji.

Staraj się bardziej słuchać innych.

Bądź bardziej świadomy, jaki wpływ wywierasz na innych.

Nie reaguj przesadnie.

Zanim przejdziemy dalej….

Zrób ćwiczenie:

Czy rozpoznajesz się w stylu D? Jeśli tak, wypisz swoje mocne strony.

Zapytaj najbliższych, co w tobie lubią i co jest dla nich trudne w twoim zachowaniu.

W jaki sposób możesz zarządzać swoimi słabszymi stronami, jak możesz poradzić sobie efektywnie z wyzwaniami zachowań w stylu D?

Jeśli to nie twój styl, pomyśl, kto z twojego otoczenia zachowuje się w ten sposób – jak możesz z taką osobą komunikować się bardziej efektywnie? Co możesz dodać do listy sugestii powyżej?

Zapisz swoje refleksje – najlepiej zapisuj je regularnie – to pozwoli ci wyciągać wnioski i zmieniać swoje zachowania na bardziej efektywne.

W następnym odcinku…

„Cztery style zachowań – cztery źródła, z których możemy czerpać. Styl I”

Tekst powstał na podstawie obserwacji własnych oraz materiałów szkoleniowych Extended DISC Polska.

Agnieszka Mikołajewska

Life i arte coach

Certyfikowana konsultantka narzędzia analizy zachowań Extended DISC

...