fbpx

Na wstępie przypominamy, że podmioty publiczne wymienione w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 roku (UDC Art.2), zobowiązane są do opublikowania deklaracji dostępności swoich stron internetowych.

Deklaracja dostępności to oficjalny dokument zawierający informacje dotyczące tego, jak dany podmiot publiczny zapewnia dostępność swojej strony internetowej, aplikacji mobilnej dla osób z niepełnosprawnościami. Jest to dokument obowiązkowy dla wszystkich stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dzieli się na dwie główne części: dotyczącą dostępności cyfrowej i architektonicznej. Obydwie są istotne dla eliminowania barier dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia informacji o dostępności lub opisaniu obszarów / elementów, które są niedostępne.

W deklaracji dostępności powinny znaleźć się następujące informacje:

  1. Wprowadzenie: Określenie podmiotu publicznego, nazwy strony lub aplikacji oraz daty publikacji i ostatniej istotnej aktualizacji.
  2. Status Zgodności: Informacje o aktualnym statusie zgodności z ustawą. Status ten może być określany jako zgodny, częściowo zgodny lub niezgodny z ustawą. Status możesz określić na podstawie samodzielnej oceny lub zlecenia podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzenia audytu.
  3. Niedostępności: W przypadku częściowej zgodności, wskazanie elementów, które nie są dostępne, oraz jasne i zwięzłe informacje o problemach z dostępnością.
  4. Przygotowanie Deklaracji: Data sporządzenia deklaracji oraz data ostatniego przeglądu.
  5. Audyt: Określenie sposobu dokonania audytu strony lub aplikacji – czy poprzez samodzielną ocenę, czy też zlecenie podmiotowi zewnętrznemu, wraz z informacją o nazwie audytora i dołączeniem raportu.
  6. Informacje Zwrotne: Dane kontaktowe osoby lub komórki, wskazówki, jak użytkownicy mogą przekazywać uwagi i zgłaszać problemy związane z dostępnością cyfrową i architektoniczną.
  7. Dostępność Architektoniczna siedziby podmiotu: Opis przestrzeni wokół budynku, dróg prowadzących do wejścia, oraz przestrzeni wewnątrz.

Deklaracja dostępności powinna być łatwo dostępna dla każdego odwiedzającego stronę, zazwyczaj umieszcza się ją w stopce strony.

Aktualizacja deklaracji jest konieczna co roku, do końca marca, i powinna obejmować informacje o zmianach wprowadzonych w celu poprawy dostępności.
Obowiązek publikacji deklaracji dostępności jest określony w art. 10 ustawy UDC. Art. 11 tej ustawy określa, że deklaracja dostępności powinna być aktualizowana co roku, do końca marca.

Forma Deklaracji dostępności musi być zgodna z warunkami technicznymi, które stanowią załącznik do ustawy UDC. Słowem, poszczególne części deklaracji muszą być zawarte w konkretnych tagach HTML tzw. <a11y…>. Każdy z tych tagów odnosi się do konkretnych danych zawartych w deklaracji, które później zapewnią ich indeksowanie i identyfikację przez narzędzia, które zapewnią podmiotowi monitorującemu (Ministerstwu Cyfryzacji) gromadzenie danych ich kontrolę i analizę.
Innymi słowy: deklaracji nie możesz napisać w edytorze, przekonwertować na PDF i w formie dokumentu wstawić na stronę.
Przykład ten podajemy, ponieważ często w swojej praktyce audytów napotykamy na taką formę deklaracji. Musisz pamiętać o opisanych wyżej tagach, czyli warunkach technicznych lub po prostu użyć jednego z dostępnych w Internecie generatorów deklaracji – wystarczy „wyguglować” i w szybki sposób stworzyć dostępną deklarację i jej kod osadzić na specjalnie w tym celu utworzonej stronie.

Jeszcze raz na koniec przypominamy, że co roku do 31 marca należy zaktualizować informacje zawarte w Deklaracji dostępności. Jeśli szukasz pomocy nasz zespół przetestuje, dokona audytu i wesprze Cię w aktualizacji deklaracji dostępności zgodnie z wymogami ustawy.

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy czy audytu, zajrzyj na naszą stronę
Oferta WCA G 2.1 – Fundacja Strefa Innowacji
Zapraszamy do współpracy!
Możesz również pisać bezpośrednio na nasz adres email: audyt@strefai.org.pl

...