fbpx

Podczas trzeciego warsztatu rozwojowego, w ramach organizowanego przez Fundację Strefa Innowacji Projektu „Młodzi Sprawni Językowo”, poruszaliśmy następujące tematy:

  • jakie są zasady skutecznej komunikacji
  • jaki jest nasz styl komunikacji i co najczęściej komunikujemy innym
  • model DISC i czego możemy się z niego dowiedzieć o sobie i innych
  • jak skutecznie rozwiązywać konflikty
  • jakie są zasady efektywnej pracy online

Na początku uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami, na czym polega skuteczna komunikacja, kiedy wiedzą, że z kimś dobrze się dogadują, ale także co utrudnia im porozumiewanie się. Przy problemach ze wzrokiem wydawałoby się, że komunikacja z innymi będzie mocno utrudniona, skoro często mówi się, że większość bodźców z otaczającego nas świata dociera poprzez wzrok. Uczestnicy zgodzili się, że powinni zwrócić większą uwagę na to, co komunikują swoim wyglądem i postawą (np. garbienie się i kulenie będzie odbierane jako oznaka niepewności podczas rozmowy. Stwierdzili jednocześnie, że wiele rzeczy można usłyszeć w głosie rozmówcy – jego nastawienie czy emocje. I tutaj badania potwierdzają obserwacje praktyczne: jedynie 7 procent naszej komunikacji to słowa i ich znaczenie, 38 procent to nasz głos i sposób mówienia, a reszta, czyli 55 procent, to komunikacja niewerbalna – mowa ciała. Ciekawym elementem warsztatów było wymienianie się spostrzeżeniami na temat swojego głosu – jak siebie nawzajem słyszymy i odbieramy. Potem omówiliśmy, co to znaczy aktywne słuchanie – podstawa efektywnej komunikacji.

Kolejnym elementem porozumiewania się, który omawialiśmy, było definiowanie stylów komunikacji według Thuna, tzw. model czterech uszu. Uczestnicy otrzymali zadanie odczytania scenki, i trzeba przyznać, że sobie z nią bardzo dobrze poradzili. Następnie każdy miał u siebie rozpoznać swój preferowany styl: czy z reguły wymienia się faktami, czy raczej jest to budowanie relacji, apel lub też ujawnianie siebie.

Kolejnym punktem warsztatów było omówienie modelu DISC. Model DISC, o którym można dokładniej przeczytać na naszym Fundacyjnym blogu (link do artykułów tutaj), tłumaczy cztery style komunikacji, które są najbardziej powszechne między ludźmi. Znając te cztery style możemy bardziej zrozumieć rozmówcę i dostosować się do jego własnego języka komunikacji. W kontekście porozumiewania się, podstawową zasadą modelu DISC jest „rozmawiaj z innym tak, jak oni chcą rozmawiać”. Jeśli na przykład jesteśmy osobą, która lubi spokój i refleksję i będziemy cicho i spokojnie próbować rozmawiać z osobą typu dominującego, możemy nie zostać nawet usłyszani, a co dopiero wysłuchani. Jeśli jednak wiemy, że osoba typu dominującego lubi konkretną komunikację, opartą na faktach, i do tego dostosujemy się, będzie nam łatwiej się porozumieć. Tutaj ważna uwaga: nie ma gorszych czy lepszych stylów komunikacji, każdy ma swój preferowany styl i to jest w porządku. A kiedy nauczymy się rozpoznawać różne style komunikacji, żyje się nam i porozumiewa dużo łatwiej, unikając niepotrzebnych konfliktów i stresu. Zadaniem uczestników było określenie swojego preferowanego stylu lub stylów, ale też rozpoznanie stylów osób w swoim najbliższym otoczeniu. Dużą satysfakcją było zrozumienie, z czego wynikają pewne zachowania innych osób.

To doprowadziło nas do najtrudniejszego elementu warsztatów – sztuki rozwiązywania konfliktów. „Świętym Graalem” w tej sztuce jest współpraca – znajdowanie złotego środka, gdzie obie strony będą wygranymi. Uczestnicy wymienili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem: kiedy warto unikać konfliktu, a kiedy z kolei warto skonfrontować się z sytuacją, asertywnie zadbać o swoje granice i poszukać najlepszego rozwiązania. Czasem też można pójść na kompromis, ale zawsze warto poszukać tego złotego środka. Uczestnicy pokazali to na przykładzie wspólnego wyjazdu: jeśli jedna strona lubi morze, druga góry, kompromisem będzie wyjazd na Mazowsze, ale złotym środkiem będzie wyjazd w miejsce, które będzie miało góry i morze jednocześnie, albo poszukanie jeszcze innych preferencji obu stron i znalezienie wspólnego pola.

Na koniec warsztatów poruszyliśmy temat efektywnej pracy zdalnej, wymagającej dużo samodyscypliny i zadbania o szczegóły, które nam posłużą i sprawią, że będzie nam się lepiej pracować online.

A już niedługo ostatnie warsztaty – tym razem o odkrywaniu swoich talentów, realizowaniu swojego potencjału i marzeń – zapraszamy!

Projekt jest finansowany ze środków Fundacji PZU.

Autorka tekstu: Agnieszka Mikołajewska

...